Dotacja

 


Projekt: PO IG 8.4

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 Nazwa projektu i numer projektu

„Rozwój Internetu szerokopasmowego w województwie lubelskim przez firmę Paweł Krasucki OKNET”

POIG.08.04.00-06-125-13

  1. Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

 Działanie 8.4

Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Koszt całkowity projektu: 506 237,25 PLN

Kwota dotacji : 288 102,50 PLN

 

Termin realizacji inwestycji :

01.08.2013 – 31.07.2015 r.

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 2Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo w powiatach lubelskim i lubartowskim w Województwie Lubelskim.

W ramach projektu, do powstałej infrastruktury zostanie podłączonych łącznie 400 użytkowników końcowych w miejscowościach: Amelin, Biadaczka, Bratnik, Dąbrówka, Kozłówka, Rudka Gołębska, Samoklęski, Siedliska, Stanisławów Duży, Starościn, Starościn-Kolonia, Syry, Wólka Krasienińska, Zofian, Borków, Janów, Karolin, Leśce, Meszno, Piotrowice-Kolonia, Piotrowice Wielkie, Wola Przybysławska, Jastków, Józefów-Pociecha, Moszenki, Moszna, Moszna-Kolonia, Natalin, Ożarów, Panieńszczyzna, Sieprawice, Sieprawki, Smugi, Snopków, Sługocin, Tomaszowice-Kolonia, Wysokie, Ługów, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Kawka, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Majdan Krasieniński, Nasutów, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Stoczek-Kolonia, Wola Krasienińska.

By zrealizować ten cel Wnioskodawca planuje wybudowanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.

Projektowana inwestycja będzie polegała na budowie infrastruktury sieci internetowej w technologii radiowej na terenach Województwa Lubelskiego. Przewidywana do wykonania infrastruktura sieci oraz działania zmierzające do jej realizacji stanowią nowy etap rozwoju sieci i usług, którymi dysponuje firma OKNET Paweł Krasucki.

Celem budowy informatycznej sieci w przedstawionych technologii dla szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarze objętym inwestycją jest zwiększenie dostępności szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości przynajmniej 2 Mb/s.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac związanych z dostarczeniem szerokopasmowego Internetu. W związku z tym planuje się przeprowadzenie odpowiednich prac, zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług.

Urządzenia wykorzystane do połączeń bazy z punktami dostępowymi będą posiadały dobre anteny kierunkowe z wąską wiązką promieniowania połączone z modułami radiowymi pracującymi w paśmie 5GHz i standardzie 2×2 MIMO .

Z względu na znikome zaszumienie eteru i dodatkowo zastosowaną separację wysokościową anten możliwe będzie osiągnięcie maksymalnej zakładanej przepustowości.

W punktach dostępowych będą zastosowane anteny sektorowe również pracujące w paśmie 5GHz i standardzie 2×2 MIMO, uwzględniając zerowe zaszumnienie eteru w obszarach wiejskich i niewielką liczbę klientów przypadających na antenę przyszłościowo będzie możliwe osiągnięcie maksymalnej przepustowości do klienta na poziomie 20 Mb/s.

Terminale abonenckie również będą pracowały w paśmie 5GHz i standardzie 2×2 MIMO.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

                                                    „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”