Zasięg


Biadaczka, Dąbrówka, Kozłówka, Elizówka, Rudka Gołębska, Samoklęski, Siedliska, Starościn, Starościn-Kolonia, Syry, Wólka Krasienińska, Zofian, Borków, Karolin, Leśce, Meszno, Piotrowice-Kolonia, Piotrowice Wielkie, Wola Przybysławska, Jastków, Kamionka, Samoklęski, Natalin, Marysin, Panieńszczyzna, Smugi, Snopków, Tomaszowice-Kolonia, Wysokie, Ługów, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Kawka, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Majdan Krasieniński, Nasutów, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek-Kolonia, Wola Krasienińska.