Wskaźniki


Usługi internetowe – Wskaźniki poziomu jakości:

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2020.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 1 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 1 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 2 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 99 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 100 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 100 procent

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2019.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 2 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 1 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 98 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 100 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 100 procent

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2019.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 2 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 1 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 98 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 100 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 100 procent

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2018.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 2 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 1 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 95 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 100 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 100 procent

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2018.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 3 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 2 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 2 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 95 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 99 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 100 procent

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2017.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 2 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 2 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 95 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 99 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 100 procent

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2017.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 3 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 2 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 95 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 99 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 99 procent

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2016.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 3 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 2 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 95 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 99 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 99 procent

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2016.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 2 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 2 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 95 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 95 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 95 procent

  Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2015.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 2 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 0 natychmiast
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 3 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 95 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 95 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 95 procent

Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2015.

L.p. Wskaźniki Wartość Jednostka
1. Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci 3 dni
2. Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy 5 minut
3. Średni czas usunięcia uszkodzenia 3 godziny
4. Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego 100 procent
5. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 1 abonent
6. Reklamacja faktur 0 sztuk
7. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund 95 procent
8. Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty 100 procent
9. Poziom jakości usług do zapisów umowy 100 procent